Transky sobě

Toto vademecum1) je přímo inspirováno monografií (Fifková, 2008). Zatímco však ta je pojednána z pohledu autorů - odborných pracovníků, text, který čtete, vznikl na základě osobních zkušeností "z druhé strany barikády", od skutečných pacientek.

Kromě toho, že je podstatně kratší, je, jak doufáme, i čtivější.

Je na místě upozornit, že psaní textu se účastnily pouze ženy, které dřív bývaly muži (transženy). Pohled transžen a transmužů se na mnoho otázek liší a je pravděpodobné, že druhá skupina nebude s lecčím souhlasit. Text také může být zaujatý. Nejde o záměr, ale tak se to prostě sešlo.


Jak přispět?

  • Zdrojové soubory dokumentu ve formátu Markdown jsou k dispozici v GitHubu na adrese https://github.com/nnpvx7/transky-sobe, odkud si je lze naklonovat a upravovat libovolným ASCII editorem. Automaticky formátovaný výstup textu pro čtení online nebo offline ve formátech PDF, MOBI, EPUB je k dispozici na adrese https://www.gitbook.com/book/nnpvx7/transky-sobe/. Chcete-li navrhnout změnu či něco nechat dopsat, je technicky nejpřímější cesta navrhnout pull request.
  • Prosíme, pro dodržení jednotného stylu dávejte přednost přednost před HTML značkování před Unicode symboly i před TeX syntaxí (raději 01234567890123456789 pomocí <sub>0123456789</sub><sup>0123456789</sup> než ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ nebo $$_{0123456789} ^{0123456789}$$).
  • Diagramy jsou kreslené pomocí programu yEd. Jejich zdrojový text ve formátu graphml i jejich exportovaný výstup ve formátu svg, který je použit v textu, je uložen v adresáři assets.
  • Bibliografické citace jsou ve formátu ISO 690. Jsou generovány pomocí https://www.citacepro.com/.

Licence

CC-BY-NC-ND 4.0 International.


1) příručka, průvodce, z lat. vāde (kráčej) mēcum (se mnou). Doufáme, že vám bude dobrým průvodcem po této problematice.

results matching ""

    No results matching ""