Seznam použitých zkratek a ustálených pojmů

Zkratka Angličtina Český význam
AR Androgen Receptor nepřekládá se
ER Estrogen Receptor nepřekládá se
BA Breast Augmentation zvětšení prsou
CD Crossdresser
Cissexual cissexuál Osoba, která nemá problém se svou pohlavní identitou.
Clocking Doslova hodinování. V běžné řeči upozorňování typu “Sexy kočka na dvou hodinách!” V trans-světě forma outingu: “Transka na dvou hodinách!”
Coming Out Okamžik dobrovolného svěření se jiným osobám, případně veřejnosti (tzv. vnější coming out). V nejobecnějším smyslu lze výraz použít i pro zveřejnění informace, která dosud byla utajována. Může se také užívat ve spojení s osobami nebo skupinami osob, které se rozhodly veřejně prezentovat své pohledy a názory obecně považované za odlišné od názorů společnosti. Srovnej s outing.
Detransition Někdy se během procesu přeměny ukáže, že to vlastně nebyl dobrý nápad a pak je potřeba se vrátit „do původního stavu“ (nakolik to ještě jde).
DHT Dihydrotestosterone dihydrotestosteron Látka, která vzniká reakcí testosteronu a 5-α-reduktázy a způsobuje mužům padání vlasů a růst ochlupení.
EMLA Eutectic Mixture of Local Anesthetics Doslova Směs spolutuhnoucích místních znecitlivovačů. Volně prodejná mast - anestetikum (lidocain a prilocain). Používaná typicky při odstraňování ochlupení. 30g stojí asi 700 Kč.
FFS Facial Feminization Surgery operace zženštění obličeje
FtM Female to Male z ženy na muže, transmuž
HRT Hormonal Replacement Therapy Doslova léčba výměnou hormonů. V praxi se používá označení hormonální substituční terapie.
ICD-10, MKN-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, desátá revize.
MtF Male to Female z muže na ženu, transžena
Neuter kastrát (jedinec bez pohlavních orgánů); vykastrovat
Orchiectomy orchiektomie - kastrace samce uříznutím varlat
SRS Sex Reassignment Surgery Doslova operace pro přeřazení pohlaví. V praxi se používá označení chirurgická změna pohlaví.
TG transgender Nepřekládá se.
Pozor: slovo transgenderismus je používáno především pejorativně českými konzervativními kruhy.
TS transsexual
transsexuality
transsexuál
transsexualita je oficiálně překládána do češtiny jako transsexualismus
TV transvestite
transvestism
transvestita
transvestitismus

results matching ""

    No results matching ""