Pletysmograf

Je vyšetření, které nepředepisují všichni sexuologové.

Název pletysmograf je ve skutečnosti historický, protože dnes se používá jeho nástupce elektrokapacitní vasoaktograf.

Průběh vyšetření

Jedná se o ambulantní vyšetření, které trvá něco přes hodinu. Jedinou přípravou k němu je čisté spodní prádlo. Během vyšetření se nepoužívá žádná premedikace, ani žádný jiný pomocný přípravek (srovnej s používáním gelu při sonografii).

Pacientka si umístí stávající genitál do prostorné kovové spirály. Spirála se během chvilky zahřeje nějpozději přenosem tepla z pacientčina tělo a tak se na ni rychle dá zvyknout. Spirála pak už nevyvolává žádné podněty (např. brnění od elektrického proudu).

Pak je na monitor střídavě promítána série obrázků: 5 minut "kalibrační" nevzrušivá fotografie...

Příklad kalibrační fotografie

...a 10 sekund "stimul" - Tím jsou fotografie obnažených dospělých mužů, žen a dále heterosexuálních, homosexuálních partnerských sexuálních aktivit.

Změny v průtoku krve registruje zapisovač, pro každý stimul je zaznamenána detailní křivka reakce.

Pacientce je z vedlejší místnosti průzorem decentně vizuálně kontrolována pouze hlava, jestli skutečně sleduje monitor. Jiné změny by byly zřejmé z registrovaných křivek.

Po vyšetření si stačí pouze sejmout spirálu a upravit si oblečení.

Cílem vyšetření není orientace, ale rychlost reakce

Ačkoliv nejčastěji je tento přístroj využíván pro zjišťování vzrušivosti sexuálních deviantů a jeho princip navádí mnoho lidí na myšlenku, že přístroj slouží výhradně k zjišťování sexuální orientace (homosexualita) transsexuálů, toto ale není hlavní cíl vyšetření!

Tím je průběh vasomotorické reakce, jinými slovy tvar křivky zachycující reakci. Feminní charakteristika sexuální reaktivity je "pomalejší", méně strmá.

Jak vyšetření ošidit?

V podstatě asi není důvod jej nějak šidit.

Pokud se přesto z nějakého důvodu obáváte například příliš rychlé reakce, možná bude výsledek vypadat více "očekávaně", pokud budete alespoň měsíc předtím užívat některý antiandrogen.


Informace v této kapitole byly získány v roce 2012 při vyšetření a následném pohovoru s vyšetřujícím lékařem MUDr. Milanem Vilčem (Psychiatrická léčebna v Opavě) a vyplývají i ze zprávy pro sexuoložku.

results matching ""

    No results matching ""