Estrogeny (œstrogens)

Ethinyl estradiol / EOE2

/ OE2

17-β-estradiol / 17-βOE2

Estradiol valerát / EV

Kterýkoliv estradiol představuje riziko zvýšené srážlivosti krve, které zejména po chirurgických zákrocích přetrávává několik týdnů.

Ještě vyšší výskyt žilní tromboembolie byl zaznamenán u TS při ústním podávání EOE2 než při transdermálním (přes kůži) OE2 nebo 17-βOE2. Proto se zejména u starších lidí EOE2 nedoporučuje (Meriggiola, 2010).

No data are available which specifically address the issue of treatment after surgery, and no suggestions are reported in the guidelines. While no major changes are expected in the treatment of FtM subjects, the effects of continuing anti-androgen treatment after surgery in MtF individuals still complaining of hair growth or administering androgenic compounds in subjects with reduced sexual desire (or other androgen deprivation symptoms) remain unknown. (Meriggiola, 2010)

results matching ""

    No results matching ""