Endokrinologie

endo - řec. vnitřní; krino - řec. vyměšovat, vylučovat; hormon - z řeckého slovesa podněcovat, povzbuzovat (označení vzniklo teprve začátkem 20. století) (Doleček, 1987)

Geny → hormony → buněčné receptory

Za normálních okolností geny (ta věc v DNA) ovlivňují tvorbu hormonů (ve žlázách s vnitřním vyměšováním) a hormony pak přenášejí informace k receptorům v jednotlivých buňkách napříč tělem. Tomuto řetězu událostí se říká "genová exprese" ("gen se vyjadřuje").

Pod slovem receptor se v endokrinologii rozumí bílkovina v buňce typicky citlivá na steroidy a/nebo na thyroidy (hormony štítné žlázy). Na základě reakce receptoru s hormonem se pak buňka začne nějak chovat.

Tak na hormon 17-β-estradiol reagují estrogenové receptory (ER), na testosteron androgenové receptory (AR), na kortisol glukokortikoidní receptory (GR), na kalcitriol receptory vitamínu D (VDR), na triiodothyronin receptory hormonu štítné žlázy (TR z lat./angl. thyroid receptor).

Léčba transsexuálů MtF spočívá v záměrném porušení tohoto fyziologicky přirozeného řetězu "odstřižením" mužského typu hormonů nejprve dočasně pomocí chemických látek antiandrogenů, později pomocí nevratného chirurgického zákroku - kastrace. Místo toho začneme podávat ženské hormony estrogeny.

Jak se to tedy míchá?

Velký obrázek

(Pro online čtenáře: Na obrázek lze kliknout pravou myší a otevřít si jej v nové záložce/v novém okně v čitelném rozlišení.)

Praxe

Pokud máte kvalitního endokrinologa, měl by s vámi diskutovat učinky hormonů. (Meriggiola, 2010).

results matching ""

    No results matching ""