Transgender, transsexuál nebo schizofrenik?

Ačkoliv otázku z nadpisu s vámi již brzy nikdo nebude příliš řešit, je přesto ve vašem osobním zájmu si ji upřímně zodpovědět.

Podle připravované nové klasifikace (ICD-11 Beta Draft, 2017) už budete "genderově inkongruentní". Podle věku...

  • HA40 Gender incongruence of adolescence or adulthood
  • HA41 Gender incongruence of childhood

Berte proto některé následující kapitoly trochu exkurz do historie, ve které jste z jakési libovůle časoprostoru nuceni stále žít.

Cissexuál?

Pokud jste cissexuál, tuto příručku nečtete kvůli osobním potížím. Vaše tělo odpovídá tomu, kým se cítíte být.

Transgender

...je sjednocující pojem pro každého, kdo se necítí zcela spokojen s pohlavím, které mu při narození příroda připnula "mezi nohy" a úřady ihned zaevidovaly. Škála pocitů mezi nespokojeností se svým pohlavím a přesvědčením, že je nezbytné si nechat odstřihnout zvoneček, je široká. A pojem transgender celou tuto škálu zastřešuje. Pokud o sobě řeknete, že jste transgender, neřeknete tím vlastně o sobě nic moc určitého a máte veliký manévrovací prostor.

Popis této škály dosáhl členění natolik granulárního a některými jedinci rigorózně vyžadovaného, že se samotné jeho správné použití zvrhlo v braniborském parlamentu ve švejkování. Všechny termín v (TheWolfszeit, 2016) jsou skutečně používány. Idea dalších pohlaví budí kontroverzi i "v našich kruzích" v USA. (White, 2017).

K dalšímu zmatení veřejnosti navíc přispívá směšování pojmů popisujících pohlavní identitu (kým se cítím být) a pojmů popisujících pohlavní orientaci (o koho mám zájem), což jsou dva nesouvisející fenomény. Můžete být například tranžena lesba, tedy žena v těle muže, která má ráda ženy. Pokud nebudete v takové situaci dávat svou pohlavní identitu najevo, pak budete navenek působit jako "úplně normální" cissexuální heterosexuální muž.

Známá zkratka LGBT tak "míchá hrušky s jabkama". Příkladem dobrého úmyslu vedoucího IMHO do pekel je video (Equinox, 2017).

Současná medicína (pokud s ní vůbec kdy přijdete do kontaktu) pak pravděpodobně vaši pohlavní identitu ohodnotí podle (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ICD-10 - Czech, 2014) některým z kódů F64.0, F64.1, F64.8, F64.9, F65.1, F65.6, F66.8, F69.

Transvestitismus

Tradiční pojem pro ty TG, kteří se nepokládají za TS.

Starý vtip TG komunity sice říká, že rozdíl mezi transvestitou a transsexuálem je... asi 5 roků, ale toto neodpovídá realitě.

Transsexualita

"Královskou disciplínou" mezi těmito abnormalitami je transsexualita s kódem ICD-10 F64.0.

Je to jediná diagnóza, u které finále terapie spočívá v chirurgickém zásahu, z jehož představy se chlapům dělá zle.

Jiná příčina

I pevné přesvědčení o tom, že je třeba s vaší sexualitou něco podniknout, nemusí vůbec souviset s transgenderem.

results matching ""

    No results matching ""