Transsexuálův proces

Zatímco ostatní TG se zpravidle nepotřebují seznamovat s lékařskými profesemi, TS se naopak lékařské péče dožadují. Setkají se s těmito obory:

Sexuolog

je klíčový lékař, zpravidla psychiatr s dalším tréninkem, který řídí přeměnu pacienta. Váš vstupní bod pro přeměnu.

Město Jméno Adresa Telefon Další informace lékaře Komentáře
Olomouc Entnerová, Pavla MUDr. Vila zdraví
Domovina 2
588 500 610 www.vilazdravi.cz
Ostrava Svobodová, Jitka MUDr. FN Ostrava
17. listopadu 1790
59 737 / 73 814
linka 3209
www.fno.cz
Praha Fifková, Hana MUDr. IČO: 64766845
ulice U Rajské zahrady 779/12
222 317 185 www.fifkova.cz

Psycholog

může být užitečným i jiným transgenderům, ale pro získání doporučení k SRS je vyšetření u něj nezbytnou součástí posudku

Město Jméno Adresa Telefon Další informace lékaře Komentáře
Ostrava Mayzlíková, Jarmila PhDr. J. B. MAYZLÍK s.r.o.
Repinova 1931/16
604 577 244
Praha Weiss, Petr prof. PhDr., Ph.D. Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 4
224 968 231 224 968 232 224 968 244 www.lf1.cuni.cz

Endokrinolog

může být požádán sexuologem o konzultaci při hormonální léčbě. Pravděpodobně se s endokrinology budete setkávat i po SRS.

Město Jméno Adresa Telefon Další informace lékaře Komentáře
Liberec Kavánová, Věra MUDr. Tampierová, Jolana MUDr. Švermova 144/16 482 311 254
Ostrava Dittrichová, Dagmar MUDr. INFIBAD Ostrava s.r.o.
Mlýnská 534/3
596 113 494 www.endo-ostrava.cz
Praha Rosická, Martina MUDr., Ph.D. Endocare s.r.o.
Třeboňská 530/4
222 532 432
774 574 005
endokrinologie-obezitologie.cz
Praha Weiss, Vladimír MUDr., CSc. Poliklinika Modřany
Soukalova 3355
241 047 381
241 047 388
www.poliklinikamodrany.cz

SRS Chirurg

je chirurg, který je schopen a ochoten provést samotnou plastickou operaci vymodelování nového pohlaví. Jeho role nastupuje až v závěru procesu přeměny. Provedení SRS je ze zákona podmíněno souhlasem Komise pro změnu pohlaví ustanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR. V závorce za jménem je uveden hlavní obor konkrétního lékaře.

Město Jméno Adresa Telefon Další informace lékaře Komentáře
Ostrava Vřeský, Bronislav prim. MUDr.
Netočný, Vladislav MUDr.
(plastičtí chirurgové)
Městská nemocnice Ostrava Fifejdy
Nemocniční 20
- www.silesiamedical.cz
- www.llc.cz
- www.mnof.cz
- Zpravodaj MNOF 4/2016
Praha Jarolím, Ladislav doc. MUDr., CSc. (urolog) Urologická klinika
FN Motol
V úvalu 84
224 434 806 www.fnmotol.cz
Brno Veselý, prof. MUDr. Jiří, CSc. (plastický chirurg) Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny a LF MU
Berkova 1204/34-38
541 582 111 - www.plasticka-chirurgie-berkova.cz
- www.muni.cz

results matching ""

    No results matching ""