Coming out, outing a reakce okolí

Milá matko, dala jsi mi život, ale bylo to tvoje rozhodnutí, ne moje. Proto vděčná buď ty, že mě máš, moji povinností není vděk, jen tě ctít, budu-li mít za co. Něco se zadrhlo a ten nahoře něco spletl a ve mě se něco porouchalo a není mi tak dobře. Je v mé moci to opravit, ale budu potřebovat tvou pomoc. Nechci nic víc, nic míň jen pochopení a lásku. Věřím, že mne miluješ proto, že jsem tvé dítě, ne proto jak vypadám. Vím, jak je pro tebe těžké změnit tvůj pohled a postoj vůči mně. Pevně však věřím, že ti nejsem lhostejný a že ti moc záleží na mém štěstí jako každé milující matce. Vím, že mohu být jediné šťastný, rozhodně ne šťastná... Děkuji ti za to, že jsi se mnou. (Eleniak, 1953180064898829)

results matching ""

    No results matching ""